Inspekce a digitalizce

těžce přístupných
vnitřních prostor

DRONEM 

Bezpečněji, rychleji, úsporněji 

Inspekce dronem je proces využití bezpilotního letadla k posouzení stavu majetku a technologií. Drony se v tomto případě stávají doslova očima inspektora.

Drony mají výhodu v tom, že proniknou na místa, na která je obtížné se dostat, doprava na ně je drahá, nebezpečná, život ohrožující, nebo dokonce nemožná pro kontrolní týmy. V těchto případech lze drony použít pro vnitřní, podzemní, nebo pozemní účely.

Výsledkem použití dronů může být významné snížení inspekčních a servisních nákladů, či značné zkrácení případné odstávky provozu.


Nahlížíme do míst,

kam se obtížně

lidé dostávají

Naše technika

ELIOS 2
ELIOS 2

VIDEO, FOTO, TERMOKAMERA

Jsme přesvědčeni, že na nebezpečná místa a v nebezpečných situacích by se místo lidí měli vysílat roboti. Elios 2, i díky odolnosti proti nárazu, nám umožňuje zachytit každý kout a centimetr i těch nejsložitěji přístupných prostor z bezpečného místa.

ELIOS 3
ELIOS 3

DIGITÁLNÍ SBĚR DAT

Elios 3 je mnohem více než létající kamera. Spoléhá na výkonné počítačového zobrazování a digitální mapování LiDAR. Je to všestranný vnitřní dron, který otevírá dveře do světa, kde jinak provádění systematických inspekcí vyžaduje měsíce příprav. Hodnocení stavu se provádí interaktivně na 3D modelu zkoumaného majetku a výsledné hlášení se generuje přímo z aplikace.  

Drony dle požadavků
Drony dle požadavků

PROFESIONÁLNÍ VENKOVNÍ DRONY

Venkovní profesionální drony se stále častěji stávají cenným doplňkem sady nástrojů práce  inspektorů. Tím, že jsou schopny shromažďovat kromě vizuálních dat a záznamů z termokamer či multispektrálních senzorů i digitální mapování, umožňují finální sestavení podrobnějšího přehledu inspekční práce.

VÝHODY KONTROLY DRONEM

ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Používání dronů značně zvyšuje bezpečnost pracovníků. To je zejména důležité v zařízeních, jako jsou ropné, plynové a odpadní technologie, jejichž vnitřní prostředí je pro člověka ohrožující. Drony lze využít v uzavřených prostorách, vysokých komínech, složitých potrubích, prostorách s výskytem nebezpečných materiálů a oblastí s atmosférou chudou na kyslík a podobně. 
Minimalizace množství lidského zásahu potřebného pro takovou kontrolu majetku a technologií významně snižuje možnost zranění, ohrožení, nebo úmrtí pracovníků.

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

Využití dronů ke kontrole může společnostem ušetřit peníze mnoha způsoby – od úspory pracovní síly až po odstranění nutnosti stavět lešení nebo platit za vysokozdvižné plošiny či jeřáby.
Inspekce dronem poskytuje nákladově hospodárnější a efektivnější řešení – umožňuje častější kontroly za celkově nižší náklady. Znamená to, že jakékoli problémy mohou být identifikovány a odstraněny mnohem rychleji.

ZKRÁCENÍ PROSTOJŮ

Nasazení dronů k inspekci umožňuje udržovat operace, technologie a majetek v chodu, zatímco jsou prováděny kritické kontroly. S menší potřebou stavět lešení, věže a další vybavení lze dohled provádět rychleji. Snížení nebo dokonce odstranění prostojů může organizaci ušetřit obrovské množství peněz.

PŘESNÁ DATA

Drony shromažďují neuvěřitelně kvalitní data, která lze archivovat a vytvořit tak podrobný záznam stavu aktiv.
Drony mohou provádět automatizované, opakovatelné mise, což zajišťuje, že data jsou pokaždé konzistentní – zvláště důležité pro pravidelné a srovnávací kontroly. Tato data lze snadno sdílet pomocí standardních softwarů a analytických nástrojů.

TYPY KONTROL DRONY

Průzkum před vstupem osob
Průzkum před vstupem osob

VIZUÁLNÍ KONTROLA DRONEM

Vizuální kontrola dronem je důkladná vizuální kontrola každé části aktiv, ať už jde o elektrické vedení, větrnou turbínu nebo budovu. Kamera dronu se v podstatě stává očima operátora a snímky ve vysokém rozlišení lze sbírat během krátkého letu dronu a později si je podrobně prohlédnout.

Kontrola potrubí termokamerou
Kontrola potrubí termokamerou

TERMÁLNÍ KONTROLA DRONEM

Drony s termokamerami dokážou identifikovat výrobní vady, praskliny, vadné propojení a dočasné zastínění. Jedním z nejvýkonnějších aspektů termokamery je to, že dokáže detekovat a upozornit na problémy, které lze při vizuální kontrole přehlédnout.


Inspekce stropu haly před finálním dokončením
Inspekce stropu haly před finálním dokončením

3D MAPOVÁNÍ DRONEM

Fotogrammetrie je proces zachycování snímků ve vysokém rozlišení a spojování těchto snímků ve specializovaném softwaru za účelem vytvoření přesných digitálních dvojčat. Ty nabízejí vizuální pohledy na oblast kontroly a lze je použít k provádění měření, jako je například výpočet zásob apod. Tato data lze sdílet se členy týmu a zainteresovanými stranami.

PRONÁJEM DRONŮ I S VYŠKOLENOU OBSLUHOU

realizuje

www.peekdrone.com +420 722 914 557 info@peekdrone.com

Peek Drone s.r.o. IČO 17299802